Maria & Tomas Torsein, Bältaregården

Sedan 2011 bor och verkar Maria och Tomas Torsein med sina två barn och hästar på Bältaregården utanför Falköping, med ambitionen att bedriva det mest naturliga lantbruket som är praktiskt möjligt. 

Fakta: Bältaregården

Uppfödare: Maria & Tomas Torsein.

Gårdsnamn: Bältaregården

Adress: Gökhem Bältaregården 2, 521 92 Falköping

Mark: 500 ha totalt, vi äger 50-60 ha.

Brukat gården sedan: 2011

Djur: Nöt.

Raser: Mest Angus

Har levererat till Gröna gårdar sedan: 2019

Hemsida: www.baltaregarden.se

Tomas, hur kommer det sig att ni blev uppfödare?
Vår verksamhet grundar sig i att vi tyckte det var svårt att hitta bra mat på nära håll och därför ville vi odla och föda upp den själva. Nu är vår uppgift att vitalisera ekosystemet, och för att lyckas med det är betesdjuren oersättliga. Vi har inte hittat något bättre verktyg hittills, iallafall. Huvudsaken är ekosystemets välmående och köttet blir egentligen en slags biprodukt, även om det är en riktigt bra sådan! Under ett par år letade vi efter en lämplig gård innan vi hittade denna pärla. Vi började med ca 4 kor och ökade successivt till de runt 650 djur vi har nu, och så arrenderar vi ca 15 gårdar.

Vad har ni för bakgrund?
Varken jag eller Maria är uppvuxen på gård. Jag är född ca 2 mil öster om vår nuvarande boplats, och Maria är från Helsingborg och hade en morfar som var lantbrukare med mjölkkor, grisar och hästar. Maria var besättningsveterinär på en gård jag var driftledare för, och det var så vi träffades. Jag började jobba som lantbrukare på 1900-talet, på andras gårdar, och är också utbildad maskiningenjör och segelflyglärare.

Ni använder Holistic Management som ramverk för er drift, vad innebär det?
Förståelse för biologi tycker jag att jag har haft med mig hela livet, men riktigt intressant blev det när jag och Maria började jobba med Holistic management, vilket är ett ramverk för beslutsfattande för verksamheter som ska vara långsiktigt hållbara. Betesdriften planeras utifrån ett hållbart helhetstänk och kortfattat kan man säga att rätt antal kor placeras/roteras på rätt plats, dvs utifrån vad vi vill uppnå just där, under rätt tid och av rätt anledning. Mycket av verksamheten går ut på att läsa av och monitorera vad som behövs för att ekosystemet ska få högsta tänkbara vitalitet. Hade vi inte tagit spåret med Holistic management hade vi nog inte ökat verksamheten så pass mycket som vi har gjort. 

Hur vill ni att framtiden ska bli?
Vi vill ha mycket tid med vänner och familj, en bra balans i livet. Fungerande lokalsamhällen och vitala ekosystem. I verksamheten försöker vi minska maskintimmar så mycket vi kan. Vi plöjer exempelvis inte längre, utan föryngringen av vallarna får korna stå för. Vi vill även försöka få utfordringen att ske med häst. Vi önskar att många ska kunna känna engagemang och finna en plats i vår verksamhet. 
Vi vill också ha möjlighet att påverka en stor areal, för att göra det bättre för våra medmänniskor och vår planet. Vi vill bidra till att vårda runt 7000 ha inom en tolvårsperid, då känner vi att vi har dragit vårt strå till stacken. Vi ser att det här behövs. Vårt mål är att alla gör såhär, att alla har målet att arbeta för ekosystemets bästa. 

Vad är det bästa med att vara uppfödare?

Att man är mitt i smeten. Mitt i där allt händer i verkligheten - där fåglarna kvittrar och spindlarna kläcks och korna idisslar och gräset växer. Och hela tiden utvecklar man sitt sinne för det.

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV