Anders Brycke, Hallbjörtorps gård

Familjen Bryckes mark och djur är utspridda över flera områden med åker och beten i Kärna utanför Kungälv. Anders och Ingegerd har främst arbetat med mjölkproduktion och yngste sonen Viktor som alltid haft ett intresse för lantbruket jobbar tillsammans med sin far med målet att driva verksamheten vidare i familjens regi.

Fakta: Hallbjörtorp

Uppfödare: Anders Brycke.

Adress: Hallbjörtorp 110, 442 72 Kärna.

Levererat till Gröna gårdar sedan: 2013.

Mark: 200 ha åker, 50 ha bete samt naturreservat

Djurslag: Nöt.

Antal djur: ca 75 st (varav ca 50 st är mjölkkor)

Ras: SRB och Hereford

Hur kommer det sig att ni blev uppfödare?
Vi kommer båda från lantbruksfamiljer och växte upp alldeles i närheten av Hallbjörtorp. Vi började med att föda upp tjurar mellan 1981 och 1991, och sedan gick vi över till att nästan bara ha kor. Sedan 1995 är vi ekologiska, vi tyckte inte att det kändes något vidare bra med besprutningen. Idag arbetar vi för att bli så självförsörjande som möjligt, bland annat genom grönsaksodlingen i växthuset, och våra 100 kvadratmeter solceller.

Vad finns det för utmaningar med ekologisk produktion?
Det blir ju en känsligare verksamhet, vilket inte är helt oproblematiskt. Det finns inga genvägar utan man behöver alltid vara alert och följa med i naturens svängningar. Som vi ser det skulle det vara svårt att vara ekologisk utan djur eftersom man då inte får med hela kretsloppet i sin verksamhet. Marken behöver näring och därmed behöver en komplett gård djur, det är vår uppfattning.

Vad är det bästa med att vara uppfödare?
Att den ena dagen inte är den andra lik, det är stor variation i arbetet. Det kan vara svårt att planera, som att man tänkt ta semester en viss period men så händer något som gör att man får ställa in och tänka om, men det är också lite av tjusningen med det här.

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV