Jan Lundgren, Ambjörnsgården

Att arbeta som lantbrukare har alltid varit en självklarhet för Jan Lundgren. Han tog över Ambjörnsgården efter sina föräldrar i mitten av åttiotalet och fortsatte då med den mjölkproduktion de haft på gården. Jan låter kalvarna gå kvar tillsammans med korna under digivningtiden vilket håller dem vid god hälsa. Kalvarna stannar sedan i besättningen i cirka två och ett halvt år innan han säljer dem vidare till Gröna gårdar.

Fakta: Ambjörnsgården

Uppfödare: Jan Lundgren.

Gårdsnamn: Ambjörnsgården.

Adress: Ambjörnsgården 3, 531 94 Järpås.

Telefon: 0730-89 42 80.

Brukat gården sedan: 1986.

Har levererat sedan: 2008. 

Djur: nöt.

Antal: ca 60 st.

Ras: Huvudsakligen mjölkras- och köttraskorsningar.

Mark: 30 ha åkermark.


Beställ direkt från min gård

Om du vill vara säker på att köttet i din box kommer från en specifik uppfödare kan du i enskilda fall göra din beställning direkt från gården. Beställningen läggs i dessa fall direkt till uppfödaren och boxen hämtas ut och betalas på den gård du beställt ifrån. 

För att beställa direkt från Jan Lundgren se kontaktinformation här intill.

Hur kommer det sig att du blev uppfödare?
Jag tror att det är livets slump som styr det mesta men när jag var liten tyckte jag om att jobba med lantbruk, det har alltid känts självklart. Jag var totalt less på skolan när jag slutade nian men eftersom jag var tvungen att läsa vidare valde jag lantbruksskolan, det var det enda jag kunde tänka mig. Med tiden insåg jag att jag ville ha ett eget lantbruk och då ville jag samtidigt ha djur, jag anser att det hänger ihop och att de tillsammans utgör ett kretslopp.

Vad är det bästa med att vara uppfödare?
Det är trevligt att få leverera till Gröna gårdar för då vet jag vart djuren tar vägen, det känns gott för mig. Dessutom får jag en bra rådgivning för att kunna nå en ännu bättre köttkvalitet. Det är också en naturlig uppfödningsprocess vilket känns värdefullt.

Hur fungerar det att vara uppfödare vid sidan om mjölkproduktionen?
Det fungerar bra eftersom kalvarna får gå kvar tillsammans med sin besättning, det gör att jag har koll på dem från att de föds till dess att jag säljer dem vidare. Djuren är extra känsliga när de är små och jag tror att de håller sig friska när de får gå tillsammans i hagen. En liten besättning är också en bra förutsättning för kalvhälsan, att de är få i antalet påverkar även klimatet i ladugården positivt.

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV